• Skillnaden mellan kultur och civilisation
 • Hur förhåller sig Islam till begreppet demokrati?
 • Islams ekonomiska system är överlägset alla andra
 • Sekularism innebär åtskiljandet mellan stat och religion
 • Koranens mirakel, en del av den islamiska Aqeedah
 • Den Islamiska livsåskådningen ska varje muslim vara definitivt övertygad om
 • Islam - Den sanna livsåskådningen...

Är islamiska straff barbariska

 

Broder Taji Mustafa besvarar en av de tuffaste frågorna vi muslimer stöter på i vardagen. Taji Mustafa är Medierepresentant för Hizb ut-Tahrir i Storbritannien

 

Protesterna i Egypten

 

Taji Mustafa säger att istället för att bara skylla på de muslimer som stödjer att Mursi avsattes så ska Islamiska aktivister övertyga dem om att det islamiska Khilafah systemet måste implementeras.

 

Islamisk kultur

Skillnaden mellan kultur och…

Skillnaden mellan kultur och civilisation

Allt lov och pris tillhör Allah som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvilja...

Det ekonomiska systemet i Is…

Det ekonomiska systemet i Islam

Allt lov och pris tillhör Allah som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan söka Hans välvil...

Det islamiska grupparbetet

Det islamiska grupparbetet

Allt lov och pris tillhör Allah سبحانه وتعالى som har skänkt oss vishet och visshet, och gjort Islam till vår vägledning, så att vi kan...

Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir

Det råder inga tvivel om att den islamiska Ummah har degraderats från den ställning den har åtnjutit de senaste 13 århundradena. Degradering...

Identitet & Lojalitet

Identitet & Lojalitet

  Låt oss inleda med en fråga. En fråga som borde vara enkel, men som tyvärr har blivit komplicerad för många. Frågan lyder: Vem är ...

Förhållandet till icke-musli…

Förhållandet till icke-muslimerna

Jag vittnar att det inte finns någon annan gud förutom Allah, som har rätten att lagstifta och förtjänar att dyrkas, och jag vittnar att Moh...

Gradvis implementering av Islam?

 

Hamza Qureshi talar om de misslyckanden som en gradvis implementering av Islam som metod har producerat i den Muslimska världen. Varför denna metod är islamiskt inkorrekt och varför den inte fungerar i praktiken.

 

 

 

Aktuella ämnen

Röstning och politiskt deltagande

 

Röstning är den minst effektiva formen av politiskt deltagande. Bror Wassim Doureihi bemöter frågan om varför röstning är den minst effektiva formen av politiskt deltagande för den muslimska gemenskapen.

Vad är Hizb ut-Tahrir

 

Dr AbdulWahid medlem i Hizb ut-Tahrir från Storbritannien blir intervjuad om vad Hizb ut-Tahrir är. Intervjun ägde rum på Storbritanniens Ummah kanal den 31:a Januari 2010.

 

Politik

Radikal implementering av Islam?

 

Uthman Badar förklarar hur Islam praktiskt kan implementeras radikalt och omfattande genom att använda situationen i den Muslimska världen idag som ett exempel. Om vi säger att gradvis implementering inte är tillåten och inte heller fungerar, så är det av yttersta vikt att vi förstår den alternativa vägen i detalj som presenteras i detta tal.

 

Aqidah

Den sanna livsåskådningen

Den sanna livsåskådningen

Det enda man ska använda för att komma fram till den sanna livsåskådningen är inte känslorna, utan intellektet. Anledningen är att käns...

Koranens mirakel

Koranens mirakel

Koranens urprung Den islamiska ´aqidah är en intellektuell livsåskådning som erbjuder korrekta och allomfattande svar på mänskligheten...

Tro och Utveckling

Tro och Utveckling

Mänskligheten utvecklas genom tänkande. Den viktigaste faktor, som påverkar våra handlingar i livet, är de idéer som vi tror och bär på...

Behovet av budbärare

Behovet av budbärare

Den islamiska livsåskådningen (´aqidah) är en väldefinierad uppsättning idéer om människan, livet och universum. Denna ´aqidah behandla...

Nya böcker

 • Regeln för deltagandet i det politiska livet
 • Styrelsesystemet i Islam
 • The methodology of Hizb ut-Tahrir for change
 • Muslimska ungdomar - följare eller ledare?
 • Islams sociala system
 • Kalifatets finansiering och kapital
 • Demokrati är ett kufr system
 • Hizb ut-Tahrir
 • Intellektuell introduktion till Islam
 • Jihad och utrikespolitiken i Khilafah staten
 • Slutet på den amerikanska eran

Nya broschyrer